Antalya - İbradi Tünel ve Bağlantı yolları, Türkiye

Antalya-Manavgat Ayr. - Başlar-İbradi Ayr - 3.BL HD yolu km:23+000-50+500 arası

Toprak işleri, Sanat Yapıları, Üstyapı ve Demirkapı Tünel inşaatı , tünel elektrik, elektronik, elektromekanik ve tünel kontrol sistemleri inşaatı işi.

Tüm Projeler

24.07.2013

10.01.2016Tüm Projeler