Kadıköy-Kartal Metrosu İkmal İnşaatı ve Elektro-Mekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri, Türkiye

21,7 km çift tünel, toplam 16 istasyon inşaatı ve hattın Elektro-Mekanik Sistemleri Temini, Montajı ve işletmeye Alma işlerini kapsamaktadır.

Proje kapsamında ayrıca hattın ince işleri, çevre düzenlemeleri, demiryolu işleri, elektrik temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, telekomünikasyon, aydınlatma, yürüyen merdiven, asansör, havalandırma, sıhhi tesisat, drenaj işleri bulunmaktadır.

Acıbadem istasyonunda trafik kumanda merkezi kurulması ve donanımının temini, sistemin asgari bakım gerektirecek şekilde tasarım hizmetleri, yapım, temin, montaj, test etme ve işletmeye alma işleri ve sistemle ilgili 24 ay süreli işletme ve bakım gözetim hizmeti verilmesi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması, 2 yıllık yedek parça ve sarf malzemeleri ile özel alet ve teçhizatların temini, ii başında ve yurt dışında eğitim verilmesi işleride sözleşme kapsamında tamamlanmıştır.

 Proje Astaldi-Makyol-Gülermak ortak girişimi tarafından yürütülmüştür.

Tüm Projeler

21.03.2008

19.06.2012Tüm Projeler